4 juni 2016

Panta Rei is er dankzij u!

Literaire Nood

Panta Rei onderscheidt zich door muziek op uitdagend niveau, onder degelijke begeleiding, binnen een aangenaam kader.

We voorzien wekelijks professionele begeleiding via onze vaste dirigent, Jo Schelkens, die zelf professioneel met muziek bezig is.

Daarnaast kopen we op regelmatige basis degelijk slagwerkmateriaal voor ons orkest aan. Hiermee kunnen onze slagwerkers op de wekelijkse repetities mee repeteren om zich klaar te stomen voor de concerten.

Tot slot spelen we ook een heel gevarieerd repertoire dat we voor ons orkest aankopen.

Het spreekt voor zich dat al deze zaken geld kosten. We vragen hiervoor een ledenbijdrage maar kunnen daarnaast ook rekenen op een breed netwerk van sympathisanten/sponsors/mecenassen.

Enkelen onder hen steunen ons al vele jaren. Waarom ze dat (blijven) doen, laten we hen graag hieronder kort toelichten:

Pieter Das en Lisbeth Stradiot – beiden al jaren muzikant binnen Panta Rei:

Deelname aan Panta Rei is quasi gratis qua lidgeld, om de vereniging zo toegankelijk mogelijk te houden. Eens er wat meer ruimte voor is gekomen, lijkt een wat hogere vrijwillige bijdrage wel zinvol. Dat vertaalt zich in een maandelijkse storting vergelijkbaar met andere meer commerciële hobbies.

Patrick Quintelier – sympathisant van Panta Rei:

De afgelopen jaren heb ik PR leren waarderen, niet enkel voor de muzikale kwaliteiten van dirigent en de orkestleden maar vooral omwille van het magische samenspel wanneer deze bonte groep begint te musiceren…

Bart Naelaerts en Patricia Goddet – Bart als muzikant en beiden sympathisant van Panta Rei:

Als orkest heeft ook Panta Rei geld nodig om te (over-)leven. In de eerste plaats voor de professionele omkadering en de aankoop van muziekstukken, maar ook voor instrumenten bijvoorbeeld (als het budget dit toelaat tenminste).

De laatste jaren wordt het moeilijker en moeilijker om subsidies te vinden die onze werking ondersteunen. Op onze manier dragen we dan ook met plezier iets extra bij aan om dit alles mogelijk te maken.

Wil jij ook graag je financiële steentje bijdragen aan de uitstekende werking van ons orkest, steun ons vrijblijvend via ons rekeningnummer BE14 7350 1797 3983. Elk steentje draagt bij tot de verdere goede werking van ons orkest waarin muzikanten wekelijks met plezier het beste van zichzelf geven.

Wil je graag een financiële bijdrage doen voor een specifieke aankoop? Dat kan ook. 

Je kan ons ook financieel ondersteunen zonder zelf iets extra uit te geven maar door eenvoudigweg aan ons te denken op het moment van je online aankopen: Panta Rei troopert mee. Ga naar www.trooper.be/pantarei en selecteer daar de online winkel waar je je aankoop wenst te doen. Cookies doen de rest en zorgen dat er een percentage van je aankoopbedrag naar onze vereniging gaat zonder dat jij één euro meer betaalt!

UIT NAAM VAN HET HELE ORKEST: DANKJEWEL!